Creus que cal limitar el nombre d'animals que es tenen als habitatges?

The campaign is now finished.